รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...
SERVICE
- ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และระบบระบายอากาศ
- ระบบกำจัดขยะ และกากอุตสาหกรรมด้วยเตาเผา
- ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบผลิตน้ำประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่องานอุตสาหกรรม
- ระบบงานท่อประปาสุขาภิบาล
- งานบริการทางวิศวกรรม
 
Heritage Plus
- ตะแกรงดักขยะ และเครื่องแยกเศษขยะ
- กลุ่มสินค้าย่อย 1
- เครื่องเติมอากาศ ชนิดผิวน้ำและชนิดใต้น้ำ
- เครื่องแยกไขมัน และแยกน้ำมันออกจากน้ำ
- พลาสติกมีเดีย และสารตัวกลาง
- เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบจ่ายสารเคมี
- เครื่องกวน และ เครื่องผสมสารเคมี
- เครื่องอัดตะกอน เครื่องรีดตะกอน
- เครื่องจ่ายอากาศ โบล์วเวอร์ และพัดลมดูดอากาศ
- เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานลมอัด
- เครื่องมือวัดควบคุม บีโอดี ซีโอดี พีเอช และ โออาร์พี
- หัวจ่ายอากาศใต้น้ำ
- เครื่องกรองน้ำ, ยูเอฟ และ อาร์โอ
- ประตูน้ำ วาว์ล และประตูน้ำกันกลับ
- หัวกรองสำหรับถังกรองชนิดพลาสติกและแสตนเลส
- เครื่องกำเหนิอรังสียูวี และเครื่องกำเหนิดโอโซน
- อุปกรณ์สำหรับระบบจำกัดฝุ่นและระบบระบายอากาศ
- ผ้ากรอง ใส้กรอง และถุงกรอง
- อุปกรณ์ phasit-fab
- ประตูกั้นน้ำ FRB
 
 
 
 

            ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานั้น  บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ  ด้วยความรับผิดชอบและการบริการหลังการขายที่ดีเลิศ  ที่ได้มอบให้ลูกค้า  พร้อมทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมา  บริษัทฯ  ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร สรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง

 
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม
  กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม
  กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม
  กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม
  กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
  เทศบาลเมืองพิจิตร
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บจก. เหรียญไทย
  บจก. เหรียญไทย
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บจก. ทียูดับบิว เท็กไทล์
  บจก. ทียูดับบิว เท็กไทล์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
<< Privious  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next>>

 
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com