รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...
SERVICE
- ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และระบบระบายอากาศ
- ระบบกำจัดขยะ และกากอุตสาหกรรมด้วยเตาเผา
- ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบผลิตน้ำประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่องานอุตสาหกรรม
- ระบบงานท่อประปาสุขาภิบาล
- งานบริการทางวิศวกรรม
 
Heritage Plus
- ตะแกรงดักขยะ และเครื่องแยกเศษขยะ
- กลุ่มสินค้าย่อย 1
- เครื่องเติมอากาศ ชนิดผิวน้ำและชนิดใต้น้ำ
- เครื่องแยกไขมัน และแยกน้ำมันออกจากน้ำ
- พลาสติกมีเดีย และสารตัวกลาง
- เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบจ่ายสารเคมี
- เครื่องกวน และ เครื่องผสมสารเคมี
- เครื่องอัดตะกอน เครื่องรีดตะกอน
- เครื่องจ่ายอากาศ โบล์วเวอร์ และพัดลมดูดอากาศ
- เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานลมอัด
- เครื่องมือวัดควบคุม บีโอดี ซีโอดี พีเอช และ โออาร์พี
- หัวจ่ายอากาศใต้น้ำ
- เครื่องกรองน้ำ, ยูเอฟ และ อาร์โอ
- ประตูน้ำ วาว์ล และประตูน้ำกันกลับ
- หัวกรองสำหรับถังกรองชนิดพลาสติกและแสตนเลส
- เครื่องกำเหนิอรังสียูวี และเครื่องกำเหนิดโอโซน
- อุปกรณ์สำหรับระบบจำกัดฝุ่นและระบบระบายอากาศ
- ผ้ากรอง ใส้กรอง และถุงกรอง
- อุปกรณ์ phasit-fab
- ประตูกั้นน้ำ FRB
 
 
 

 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคมเพื่อเป็นการช่วยสร้างสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

กิจกรรม การบุญการกุศล เพื่อจรรโลงวัฒนธรรม และจริยธรรมอันดีให้สืบต่อเนื่องไปกิจกรรมต่างดังกล่าว เป็นนโยบายการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ โดยได้นำรายได้จากผลประกอบการ ส่วนหนึ่ง มาบริหารจัดการ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวมข้างต้น
 
  การฝึกอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  เป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปีทุกปี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com